Showing 1–12 of 28 results


danh mục sản phẩm Hettich

Sản phẩm nổi bật

Máy ly tâm cỡ nhỏ

Máy ly tâm 6x50ml EBA280

Máy ly tâm để bàn

Máy ly tâm Rotanta 460

Máy ly tâm để bàn

Máy ly tâm Rotanta 460R

Máy ly tâm cỡ nhỏ

Máy ly tâm EBA200

Máy ly tâm để bàn

Máy ly tâm Rotofix 46

Máy ly tâm cỡ nhỏ

Máy ly tâm Haematokrit

Máy ly tâm cỡ nhỏ

Máy ly tâm 6x50ml EBA280

Máy ly tâm cỡ nhỏ

Máy ly tâm EBA200

Máy ly tâm cỡ nhỏ

Máy ly tâm Haematokrit

Máy ly tâm cỡ nhỏ

Máy ly tâm lạnh