Máy ly tâm xét nghiệm EBA270

Máy ly tâm xét nghiệm EBA270 là một máy ly tâm nhỏ gọn sử dụng rotor văng, được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các xét nghiệm lâm sàng.